Instructievideo


Instructievideo van de bouw van de RC Solar boot. Dit is enkel een video om jullie een idee te geven en eventueel inspiratie. Jullie zijn vrij in de bouw van jullie eigen boot mits die aan de voorwaarden voldoet.